Tjänster

Vi förser våra kunder med alla redovisnings och bokföringstjänster de behöver. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom

  • Löpande bokföring
  • Löner
  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Inkomstdeklaration


Löpande bokföring

Vi kan hjälpa er med att sätta upp ett bokföringssystem, vi samarbetar med Visma för att finna den bästa lösningen för Er. För den som vill göra delar av bokföring själv kan vi hjälpa till med granskning av bokföringen samt årsbokslut m m.


Löner

Vi kan hjälpa er med företagets lönehantering inkl semesterberäkning, Fora-rapportering, kontrolluppgift och pensionsavsätting.


Bokslut

Vi kan hjälpa er med företagets månads-, delårs- och årsbokslut. Ta fram förslag på resultatdisposition.


Årsredovisning

Vi kan hjälpa er med att sammanställa förtetagets årsredovisning enligt gällande K2- och K3-regler samt årsstämmoprotokoll och styrelsens yttrande till vinstutdelningsförslag.


Inkomstdeklaration

Vi kan hjälpa er med företags inkomstdeklaration, ägarnas K10-blanketter samt beräkning av utdelningsutrymme. Till enskilda näringsidkare kan vi erbjuda hjälp med NE-bilagan samt tillhörande räkenskapsschema.