Gamla 3-12 reglerna kvarstår

10.09.2017 10:09

Beslutet har nu kommit från regeringen. De kommer inte att gå vidare med förslaget att ändra 3-12 reglerna. Därför gäller följande lönekrav för 2017:

369 000 kr (6IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 590 400 kr (9,6 IBB)